Stopniowanie przymiotników (3)

Uzupełnij pytania wpisując poprawną formę przymiotników w nawiasach (stopień równy, wyższy lub najwyższy).


1. What’s (easy) subject at school in your opinion?
2. What’s (dangerous) thing you’ve done?
3. Who’s (tall) than your dad in your family?
4. What’s (fast) means of transportation?
5. What’s (beautiful) : sunset or sunrise?
6. Who’s (nice) teacher in your school?
7. Is Mercedes as (fast) as Porsche?
8. Who’s (funny) : your mum or your dad?
9. Whose room is (big) than yours?
10. Is cycling as (exciting) as running?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone