Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (9)

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź wpisując A, B lub C do luki.


Dear Patricia,
as you know, we moved house two weeks ago. This Saturday we’re throwing a housewarming party and we’d be more than happy if you could come. The weather is lovely, so we’re planning to have a barbecue in the garden. The address is 24 Empire Street. We’ll be waiting for you at 6 p.m.!
Jenny and Paul

Jenny and Paul wrote this e-mail:
A. to inform Patricia that they recently moved into a new house
B. to invite Patricia to a party this Saturday
C. to ask Patricia if she could throw a garden party this Saturday

Odpowiedź:
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone