Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (10)

Wysłuchaj nagrania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. That's a pity!
B. I'm going to the pharmacy.
C. Can I go now?

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone