Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (9)

Wysłuchaj nagrania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A,B lub C do luki.


A. You too.
B. I've done it.
C. Not at all.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone