Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (8)

Wysłuchaj nagrania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. So do I.
B. What a pity!
C. The party is on Friday.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone