Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (7)

Wysłuchaj nagrania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A,B lub C do luki.


A. Great. How about you?
B. I'm at the office.
C. See you next time!

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone