Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (6)

Wysłuchaj nagrania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A,B lub C do luki.


A. This is my father's armchair.
B. I have had this armchair for two weeks.
C. I can't remember, it's quite old.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone