Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (4)

Wysłuchaj nagrania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A,B lub C do luki.


A. I'm not a dentist.
B. It might be a good idea.
C. Not really.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone