Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (2)

Wysłuchaj nagrania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A,B lub C do luki.


A. Don't worry about it.
B. How awful.
C. What have you done?

Odpowiedź:
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone