Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (1)

Posłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A,B lub C do luki.


A. He's thirteen.
B. He's very friendly.
C. Two years.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone