Rozumienie ze słuchu - Prawda / Fałsz - Lockdown

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj czy zdania są zgodne z treścią nagrania. Uzupełnij luki wpisując T (true - prawda) lub F (false - fałsz).


1. Only some people find the situation of lockdown difficult.
2. You should stay calm and be positive.
3. It’s not a good idea to think about the things you’ll do after lockdown is over.
4. The speaker recommends staying in contact with other people.
5. It’s a great idea to use this time to develop your interests.
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone