Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - A message to Bob

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj która odpowiedź: A, B czy C jest zgodna z treścią nagrania. Uzupełnij lukę wpisując A, B lub C.


The speaker is calling because he wants to:
A. invite Bob to a concert
B. discuss a set book for school
C. return the book he had borrowed

Odpowiedź:
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone