Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (10)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


WRITE / GOOD / HAND / MORE / BEST / MOST

If you want to be one of the best students at school, you have to work hard, be well-organised and ambitious. One might say that grades aren’t the important thing. However, they help you achieve your goals, like for example being accepted to your dream high school or university. So always do your , be punctual, and remember to in your assignments on time. Never give up, even if sometimes things don’t go as planned.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone