Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (7)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


BRIGHT / BETWEEN / OF / UNDER / IN / WHITE

This modern apartment consists two bedrooms, two bathrooms, a spacious living room and a kitchen. There is a huge grey carpet in the middle of the living room and a comfortable sofa standing two armchairs. On the left, you can see a fireplace. On the right, there’s a wooden bookshelf. There are big windows, so the room is very . The kitchen is well-equipped and in the bathrooms you’ll find both a bath and a shower.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone