Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (5)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Kevin: Did you watch the match yesterday?
Ben: What match?
Kevin: Football! Leicester played against Fulham!
Ben: No, I didn’t. To be honest, I’m (keen) football.
Kevin: Are you serious?!
Ben: Yes, I was never (interested) sports. My hobby is music, so I prefer watching music videos or singing competition shows on TV.
Kevin: But that’s boring! Football games are so exciting!
Ben: I’m sorry, but (agree) with you.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone