Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (4)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Paul: Hello, (can) Mrs. Johnson, please?
Secretary: I’m afraid Mrs. Johnson can’t talk to you right now. She’s at a meeting.
Paul: I see…
Secretary: Would you like (message) ?
Paul: Yes, please. Could you tell Mrs. Johnson to call Paul Edwards when she comes back from the meeting?
Secretary: I’m sorry, I (catch) your name. Can you repeat it, please?
Paul: Of course. My name’s Paul Edwards. E - D - W - A - R - D - S.
Secretary: Now I got it. Thank you. I’ll tell Mrs. Johnson to give you a call.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone