Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (3)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Mum: How was school today?
Mike: Terrible.
Mum: Oh dear, will you tell me (happened) ?
Mike: While (running) the classroom, I tripped and fell. Everyone laughed at me. Then there was an unexpected quick test in maths… I’m afraid I’m going to fail...
Mum: (sorry) hear that but don’t worry. Even if you fail, you can retake the test and get a satisfactory grade.
Mike: I hope so…
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone