Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (4)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


WEDDING / THIS / MARRIAGE / DIVORCED / MARRIED / THESE

Mr. and Mrs. Jefferson are celebrating their 30th anniversary this week. They are going to throw a party for their family and friends. Their daughter is preparing a special gift for her parents: a picture book with photographs showing Mr. and Mrs. Jefferson from the day they got till now. She’s put a lot of effort to gather photos and keep that a secret. It will surely make her parents emotional.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone