Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (7)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Daniel: Look, that chair (made) plastic, but it seems wooden when you first look at it.
Jake: You are right! And did you know that plastic (invented) 1907?
Daniel: No, I didn’t. That was a long time ago!
Jake: Yeah, the inventor’s name was Leo Baekeland. He was a Belgian-American chemist.
Daniel: Where do you know all that from?
Jake: Well, last year I did some online research for my school project and I (across) that science website where I found a lot of interesting information about plastic.
Daniel: Oh, what is the address of the website?
Jake: I don’t remember, but I’ll email it to you as soon as I get home.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone