Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (2)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Mr. Jenkins: Good afternoon! Are you our new neighbour?
Mr. Smith: Good afternoon! Yes, I (in) yesterday.
Mr. Jenkins: So, how do you like it here?
Mr. Smith: I love it! It’s so quiet and peaceful. But can you tell me if there is a pharmacy near here?
Mr. Jenkins: Yes, there’s one in Park Street. You have to go straight ahead and take (second) the left. The pharmacy is next to the café.
Mr. Smith: Great! Thank you!
Mr. Jenkins: (mention) .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone