Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (1)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Mother: I have heard that there’s a new student in your class?
Jessica: Yes, (true) .
Mother: What’s his name?
Jessica: His name is Paul. He’s really kind, but a bit shy.
Mother: Tell me something more about him. What (look) ?
Jessica: Well, he is rather short and slim. He has spiky blond hair…
Mother: Why (invite) him to your birthday party? It would be a great chance for him to get to know other classmates and make friends.
Jessica: Hmm, I’ll think about it.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone