Reagowanie ze słuchu (15)

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz cztery wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Wpisz odpowiednią literę do każdej luki. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


A. Me too.
B. Sure, what is it?
C. No, thank you. I can manage on my own.
D. Not at all.
E. You too.

1 2 3 4
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone