Rozumienie ze słuchu - Prawda / Fałsz - Personal shopper

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania dwukrotnie, a następnie zdecyduj czy zdania są zgodne z treścią nagrania. Uzupełnij luki wpisując T (true - prawda) lub F (false - fałsz).


1. Jane works in a shop.
2. Jane has always been interested in fashion.
3. Jane’s had her own company for only a year.
4. Yesterday’s client made decisions easily.
5. Jane's friends are going to work in her company.
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone