Wypowiedź pisemna - Rozgrzewka językowa - Powiedz, że...

Powiedz koleżance / koledze, że... Uzupełnij zdania wpisując do każdej luki jeden wyraz.


1. chcesz kupić czerwoną koszulę. - I to buy a red shirt.
2. chciałabyś rozmawiać z kucharzem. - I like to speak to the cook.
3. nigdy nie byłaś w teatrze. - I have never to the theatre.
4. wczoraj obiecałeś mamie że pozmywasz naczynia. - Yesterday I my mum to wash the dishes.
5. nie pamiętasz tego pana. - I don't that man.
6. uwielbiasz rysować. - I drawing.
7. już przeprosiłeś tatę za swoje zachowanie. - I have already to my dad for my bad behaviour.
8. że rzadko korzystasz z komputera mamy. - I rarely my mum's computer.
9. chcesz przedyskutować temat wypracowania - I want to the subject of the essay.
10. nie możesz znieść tego hałasu - I can't that noise.
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone