Wypowiedź pisemna - Rozgrzewka językowa - Różne wyrażenia (2)

Uzupełnij luki w wyrażeniach jednym wyrazem. Zastanów się jakie funkcje spełniają te zdania / pytania.


1. I'm happy hear that you've passed your exams with flying colours.
2. Why you tell me what happened?
3. In my , you ought to see a doctor.
4. care and see you soon.
5. I don't think you're right. I don't with you.
6. What a you can't go with us to the theatre!
7. I hope to hear you soon.
8. I was if you could give me a lift to school today.
9. Do you to know the way to the chocolate factory?
10. I'm really to hear that your cat is ill.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone