Zakupy i usługi - odd-one-out

Uzupełnij luki wpisując wyraz, który nie pasuje do pozostałych.


1. pay - prize - receipt - price
2. checkout - sale - bargain - special offer
3. replacement - refund - exchange - bargain
4. cheap - expensive - checked - free
5. checked - dotted - plain - striped
6. jeans - shorts - sleeve - trousers
7. buy - wear - put on - take off
8. socks - tights - tie - leggings
9. pyjamas - dress - bra - tights
10. customer - sleeve - queue - shop assistant
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone