Edukacja - Odd-one-out

Uzupełnij luki wpisując wyraz, który nie pasuje do pozostałych.


1. laboratory - library - locker - staffroom
2. pass - fail - resit - study
3. biology - gym - chemistry - PE
4. teacher - student - headmaster - painter
5. DT - French - German - English
6. advanced - full - beginner - intermediate
7. dancing - painting - studying - singing
8. notebook - PE - gym - shorts
9. corridor - classroom - signature - kiosk
10. lazy - hard-working - conscientious - diligent
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone