Znajomość funkcji językowych - Minidialogi - Rozgrzewka językowa (1)

Uzupełnij luki jednym wyrazem.


1. Jaka szkoda! - a pity!
2. Nawzajem! - to you!
3. Jaka jest pogoda? - What's the weather ?
4. Głowa do góry. - up!
5. Czy to miejsce jest zajęte? - Is this seat ?
6. Gratulacje! - !
7. Smacznego! - your meal!
8. Rozgość się. - yourself at home.
9. Ja też. - Me .
10. Która jest godzina? - What is it?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone