Transformacje ze słowem kluczem (31)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. How much did you pay for your new phone?
WAS
new phone?

2. My grandfather feeds the chickens once a week.
FED
My grandfather's a week.

3. Martha can sing really well.
GOOD
Martha is .

4. “Let’s go to the cinema”, my mother said.
SUGGESTED
My mother the cinema.

5. How about going fishing?
GO
, shall we?

6. What is Ronda searching for?
LOOKING
What ?

7. What a pity we don’t have a dictionary.
ONLY
a dictionary.

8. There aren’t any cars on the driveway.
NO
on the driveway.

9. We’re sure Bob’s family is involved in all this.
MUST
Bob’s in all this.

10. Steward can sew very well.
GOOD
Steward sewing .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone