Transformacje ze słowem kluczem (23)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. Are you keen on photography?
INTERESTED
photography?

2. Alan said Polly broke the window.
ACCUSED
Alan breaking the window.

3. It’s probable that there is heavy traffic now.
MIGHT
There now.

4. Jason lives further away from school than me.
CLOSER
I live Jason.

5. It’s my grandchildren’s duty to mop the floor every day.
HAVE
My grandchildren the floor every day.

6. What are Helen’s plans for summer holidays?
GOING
What do during summer holidays?

7. Thomas drives carefully.
DRIVER
Thomas .

8. “Be quiet, please!”, the teacher said to his students.
ORDERED
The teacher be quiet.

9. If our new classmate doesn’t become friendlier, no one will like her.
UNLESS
No one will like our new classmate friendlier.

10. My plan for this weekend is to relax and have fun.
GOING
I and have fun this weekend.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone