Transformacje ze słowem kluczem (29)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. Why are all the people laughing?
EVERYONE
Why ?

2. We can’t wait to see our aunt Jemma.
LOOKING
We are our aunt Gemma.

3. Does anyone in your family know how to embroider?
CAN
family embroider ?

4. This is the worst explanation I’ve ever heard.
A
I have never .

5. Wendy writes one letter every day.
WRITTEN
One letter every day .

6. No other apartment is as spacious as this one.
THE
This apartment.

7. There are only a few trees in our garden.
MANY
There in my apartment.

8. Who looks after all your animals?
CARE
Who your animals?

9. I sometimes help my parents with the washing-up.
TIME
I help my parents with the washing up .

10. This place isn’t safe. We should not be here.
ENOUGH
This place us to be here.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone