Transformacje ze słowem kluczem (25)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. We have new neighbours. They are very nice.
WHO
We have new neighbours very nice.

2. Mrs Jones is well-known because of the delicious cakes she bakes.
FAMOUS
Mrs Jones her delicious cakes.

3. Is Victoria fond of painting?
KEEN
Is Victoria ?

4. Are these your glasses?
YOURS
Are ?

5. They will send me the draft next week.
SENT
The draft me next week.

6. The idea was so controversial that we couldn’t accept it.
TOO
The idea was .

7. Brie used to hate her brother and her brother used to hate her.
EACH
Brie and her brother used .

8. If you don’t repair the washing machine, I won’t wash your clothes.
UNLESS
I won’t wash your clothes the washing machine.

9. I said I was sorry that I had been rude.
APOLOGIZED
I rude .

10. Do you have anything against if I leave now?
MIND
Do leave now?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone