Tłumaczenia fragmentów zdań (22)

Przetłumacz na j. angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. How (zapłaciłaś za) this sweater?
2. (Czy ktoś zna) that man?
3. I haven’t logged on to Facebook (przez ponad miesiąc) now.
4. What does your dad usually do (wieczorami) ?
5. Are your parents (w pracy) now?
6. How often do you (podróżujesz pociągiem) ?
7. My bus is leaving (za pół godziny) so please hurry up.
8. Who hasn’t (odpowiedział na twoją wiadomość) yet?
9. (Czy ktoś czeka na) us outside?
10. Where did you buy (ten wygodny fotel) ?
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone