Tłumaczenia fragmentów zdań (18)

Przetłumacz na j. angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. (Poczęstujcie się) some cake.
2. What (oni próbują) to tell us? Do you understand them?
3. Wow! That (był taki ekscytujący) match, don’t you think?
4. We have to (być w domu przed północą) or else our parents will be very angry.
5. Could you call me (zanim pojedziesz) on holidays?
6. (Czy ktokolwiek zamierza) tidy up this mess?
7. There are a lot of (mężczyzn, którzy pracują jako) teachers, aren’t there?
8. (Kto jeszcze został zaproszony) to your wedding last year?
9. (Słuchanie muzyki jest) is my favourite pastime activity.
10. Come in and (zamknij drzwi) .
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone