Uzupełnianie fragmentów zdań (22)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. Carol told us that (she / parents / be) away at that time.
2. (You / mind) if I stay a little longer?
3. The scientists (not / have to / find) a cure for this disease because it had already been found before.
4. (Be / they / inform) about the changes two hours ago?
5. (Be / anyone / interest) in participating in my study if I offered some money in return?
6. English (be / teach) all around the world, isn’t it?
7. They won’t help Jessica (unless / she / ask) them.
8. What would you buy if (you / father / give / you) you some extra pocket money this week?
9. Are you (fond / backpack) ?
10. (Students / have to) wear school uniforms in your school?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone