Uzupełnianie fragmentów zdań (20)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. Who (be / tall) person in your family?
2. Stop asking me questions. I (just / find out) about this and I don’t know much yet.
3. When (you / decide) to quit school?
4. Who (not / hate / get) up early?
5. Would you like (unwrap / you) present now?
6. I (forget / tell / I) parents about the teacher-parents meeting.
7. Could you tell us why (you / be / late) for school again last Friday?
8. I (be / born) in 1980. How about you?
9. You’ve won a lottery?! (You / must / joke) !
10. My mum (never / be) abroad.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone