Uzupełnianie fragmentów zdań (18)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. Yesterday at noon I (watch) some series on Netflix.
2. Is Melissa good (dance) ?
3. (Be / there) airport here in Gdansk?
4. Holly was so thirsty that she (stop / buy) something to drink.
5. What is our grandma (go / bake) for us tonight?
6. Don’t worry, your suitcases will (be / carry) for you. Come with me.
7. (Who / live) on the first floor?
8. My friend is not allowed (drive / he / dad) car.
9. No one (listen) to the teacher now.
10. How many (potato / I / should) buy?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone