Tłumaczenia fragmentów zdań (16)

Przetłumacz na j. angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.


1. You can buy (albo to albo tamto krzesło) . It’s completely up to you.
2. If only Derek (był bardziej sumienny) . He wouldn’t have made so many small mistakes.
3. (Żałuję, że) asked so many inappropriate questions. I feel really ashamed of myself.
4. My parents (przejdą na emeryturę przed) the beginning of 2050.
5. In July 2025 Martha (będzie tutaj pracować) for 10 years.
6. Paula seems not to be nervous at all. She (na pewno powtarzała do) this exam.
7. If I were you, I (przeprosiłbym wszystkich za) your unacceptable behaviour.
8. Brian would be ready to go out now if he (zaczął się szykować) earlier.
9. The scientists have (nie mają zamiaru ujawniać) the progress of their work.
10. There’s (nie ma szansy aby oni wygrali) this tournament.
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone