Transformacje ze słowem kluczem (19)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.


1. My team is creating a new set of rules.
CREATED
A new set of rules my team.

2. “I didn’t steal the marble sculpture.”, said the accused man.
STOLEN
The accused man the marble sculpture.

3. I came so late because I wanted to avoid meeting my ex-boyfriend.
SO
I came so late my ex-boyfriend.

4. Who has destroyed this building?
PULLED
Who building ?

5. Liam went to the barber who cut his hair yesterday.
HAD
Liam yesterday.

6. It looks as if Paula's forgotten about the meeting again.
HAVE
Paula the meeting again.

7. No one expected Bob to win.
SURPRISE
Bob’s victory everyone.

8. The amazing presents I received surprised me completely.
ABACK
I was the amazing presents I received.

9. I didn’t stay longer at the party because it was boring.
HAVE
If the party hadn’t been boring, I longer.

10. Greg was just going to leave his house when the phone rang.
POINT
Greg was his house when the phone rang.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone