Uzupełnianie fragmentów zdań (15)

Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie. Nie zmieniaj ich kolejności. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów.


1. (Be / there / restaurants) in your village?
2. Do you know (how / get) to the nearest post office?
3. (Anyone / apologize) the inconveniences yet?
4. Where would you live if you (can / choose) a city?
5. It (still / rain) now so let’s order some take-away.
6. This book (not / be / publish) last month. Do you know why?
7. I’d like to know (where / Chris / work) .
8. My son (not / enjoy / cook) very much, unlike my daughter.
9. Mary (stop / eat) junk food last week and she’s already feeling much better.
10. Unfortunately, Tim (not / speak / Italy / fluent) so he still needs to practise.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone