Tłumaczenia fragmentów zdań (11)

Przetłumacz na j. angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. What’s (piąty miesiąc) of the year?
2. Are you the man (którego córka stała się) so famous recently?
3. The tourists (zatrzymali się aby napić się) some water.
4. Everyone (musi czyścić swoje) own desk.
5. (Masz rację) mum, I shouldn’t be so lazy.
6. (Jaka jest pogoda) like in autumn in the UK?
7. Is Zack going away (pojutrze) ?
8. (Umówiłabyś się) with Josh if he asked you out tonight?
9. Why (nie wszyscy jadą na) on the trip to Scotland?
10. (Ile kromek) of bread did you eat for supper last night?
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone