Znajomość funkcji językowych - Minidialogi (3)

Uzupełnij luki w dialogach. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.


1. - I love learning English!
- ! I love it as well!

2. - you finish school on Wednesdays?
- At a quarter past one.

3. In my opinion students in our school should wear school uniforms. And what do you think?
- I . I think everyone should wear their own clothes.

4. - Mary didn’t pass her exams!
- Oh, no! What !

5. - I passed all my final exams, grandpa!
- ! Well done, now you can have some rest.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone