Transformacje ze słowem kluczem - Rozgrzewka językowa (5) - Przymiotniki z końcówką -ing i -ed.

Uzupełnij luki.


1. It's inspiring - I'm
2. It's - I'm bored
3. It's fascinating - I'm
4. It's - I'm excited
5. It's shocking - I'm
6. It's - I'm confused
7. It's relaxing - I'm
8. It's - I'm tired
9. It's worrying - I'm
10. It's - I'm interested
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone