Transformacje ze słowem kluczem - Rozgrzewka językowa (7) - Zaimki i przymiotniki dzierżawcze.

Uzupełnij luki.


1. This is my bike. - This bike .
2. This is . - This bike is hers.
3. This is our bike. - This bike .
4. This is . - This bike is yours.
5. This is his bike. This bike .
6. This is . - This bike is theirs.
7. This is its bike. - This bike .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone