Czasowniki frazowe z UP - tłumaczenia

Uzupełnij czasowniki w wyrażeniach frazalnych.


1. dorastać - up
2. sprawdzić (np. wyrażenie w słowniku) - up
3. tolerować - up
4. wychowywać - up
5. wymyślić - up with
6. przygotowywać, szykować, organizować - up
7. podłapać, nauczyć się - up
8. poddać się - up
9. wzrosnąć - up
10. podgłosić - up
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone