Czasowniki frazowe z OUT - tłumaczenia

Uzupełnij czasowniki w wyrażeniach frazalnych.


1. przeprowadzić (np. eksperyment) - out
2. uciec (w więzienia) - out
3. ćwiczyć ( np. na siłowni) - out
4. wymyślić - out
5. skonczyć się - out of
6. wyjść - out
7. wyróżniać się - out
8. okazać się - out
9. wymeldować się - out
10. wybuchnąć ( o wojnie) - out
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone