Czasowniki frazowe z WITH - tłumaczenia

Uzupełnij czasowniki w wyrażeniach frazalnych.


1. zachorować - down with
2. obyć się bez - without
3. wymyślić coś - up with
4. ujść na sucho - away with
5. tolerować - up with
6. obyć się bez - without
7. radzić sobie z - with
8. pokłócić się z - out with
9. kontynuować - on with
10. żyć bez - without
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone