Uzupełnianie fragmentów zdań - Rozgrzewka językowa - Czas Future Simple

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach. Dodaj niezbędne elementy. Możesz wpisać maksymalnie 4 wyrazy.


1. I (play) football with you tomorrow.
2. She (not go) to work.
3. They (not do) homework alone.
4. (He / help) you?
5. The girl (ask) you for directions.
6. (Sheila / tell) you the truth?
7. I (think) about it, I promise.
8. The students (study) harder from now on.
9. We (not be) there with you, we’re sorry.
10. (You / keep) the promise?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone