Uzupełnianie fragmentów zdań - Rozgrzewka językowa - Czas Present Perfect

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach. Dodaj niezbędne elementy. Możesz wpisać maksymalnie 4 wyrazy.


1. They (study) English for five years.
2. I (not / do) my homework yet.
3. We (already / see) this film.
4. How many countries (they / be) to so far?
5. John (just / move) to Paris.
6. I (not learn) everything yet.
7. Recently they (create / they) own website.
8. (You / see) the Eifel Tower?
9. The child (see) the accident.
10. How many books (you / friend / read) ?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone