Przedimki: a, an, the oraz przedimek zerowy (5)

Uzupełnij używając: a, an, the lub - .


1. water
2. White House
3. only girl
4. South America
5. opinion
6. Queen Elizabeth II
7. in north of Poland
8. cola
9. Nile
10. sport
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone